کنسرت ها

کنسرت ها

بخشی از عواید حاصل از برگزاری کنسرت ها و برنامه ها ی هنری صرف امور مدد جویان خیریه می گردد.

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)