سفره و مولودی

سفره و مولودی

برگزاری دو مراسم مذهبی سفره و مولودی هرماه در دفتر مرکزی به مناسبت های مختلف تشکیل می گردد.

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)