بازارچه

بازارچه

برپایی بازارچه جهت کسب درآمد و اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش هرساله توسط بنیاد خیریه فیروزنیا برگزار می شود.

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)