کتابخانه

کتابخانه


 بخش کتابخانه به عنوان یکی از واحد های خدماتی- حمایتی موسسه خیریه فروزنیا با هدف ایجاد محیط و شرایط بهتر رفاهی و ارتقای سطح دانش مددجویان  تشکیل و تاکنون در حال ارائه خدمت می باشد.
تلفن واحد کتابخانه 88526421

 

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)