واریز به حساب خیریه

واریز به حساب خیریه


واریز به حساب خیریه
خیرین و نیکوکاران گرامی می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب خیریه - صادرات - سپهر 0102533891002
شماره کارت خیریه: 6037691990046377 
شماره حساب ارزی :140540 بانک صادرات شعبه مادر کد 1330
واریز نمایند.

 

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)