مراجعه حضوری

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری
نیکوکاران محترم در صورت تمایل می توانند مبلغ 200000 ریال به صورت ماهانه به جمع اعضای این خیریه می پیوندند و برای مشارکت درهربخش حمایتی بطوراخذ،می توانند اطلاعات و فرم مربوطه را از قسمت روابط عمومی دریافت نمایند.
 

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)