درباره ما

درباره ما

بنیاد خیریه فیروزنیا سازمانی غیر انتفاعیاست که توسط خانم شفیقه فیروزنیا در تاریخ  1379/05/23 به شماره ثبت 12161 به ثبت رسیده است .

در حال حاضر بنیاد خیریه فیروزنیا با حمایت 200 خانوار تحت سرپرستی بانوان در زمینه های مددکاری ،جهزیه ،درمان ،مشاوره،تحصیل و خواروبار فعالیت دارد.

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)