سالمند

سالمند

چشم های نگران بیوه زنانی که بار سنگین زندگی از طاقت شانه هایشان فراتر رفته است و دلهای خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز در انتظار یاری پاک و پر برکت شما ست.
سالمندی و با روزگار ضعف هم آغوش گردیدن یک جریان طبیعی و عمومی در نظام آفرینش است .
در این راستا بنیاد خیریه فیروزنیا برای مددجویان سالمند خویش کمک های پزشکی و کمک هزینه زندگی با در نظر گرفتن یاور برای سالمندانی که تحت پوشش دارد به مساعدت و یاری این عزیزان و حمایت از این قشر پرداخته است .
بیایید نگذاریم مادر بزرگ ها اشک تنهایی بریزند.

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)