خوار و بار

خوار و بار

امروز طراوت میهمان دلهاست ،امروز از آسمان عطوفت می بارد .
درختان عاطفه میوه های ایثار نثار می کنند ، امروز زمینیان آسمانی شده اند و فرشتگان طبق طبق نیکی به آسمان می برند .
امروز "حی علی خیر العمل " است.
هرساله بنیاد خیریه فیروزنیا در چند نوبت به مددجویان تحت پوشش خود خواروبا ر به صورت نقدی و غیر نقدی اهدا می نماید.
در آغاز سال جدید ،ماه مبارک رمضان و طی نوبت های متعدد در سال با اهداء بسته های گوشت ،برنج ،روغن و غیره به تامین نیازهای مددجویان خود می پردازد .
شما می توانید با دستگیری، حمایت وگره گشایی به شکل داوطلبانه در این امر خیر سهیم باشید .
برای رسیدن به بلندای بخشنگی باید از وجود خویش بگذری .
 

۱۳۹7-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه فیروز نیا (firooznia.ir or firooznia.org) می باشد. پشتیبانی توسط شرکت نت پارس(پویندگان توسعه پارس)